Central Premier Group Co.,Ltd.

บริษัท เซ็นทรัลพรีเมียร์กรุ๊ป จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พศ. 2535 จากประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจมานานหลายปี ทำให้ บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายกระเบื้องแกรนิโต้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เรานาเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงกว่า 1,000 ชนิด ทั้งสำหรับปูภายในและภายนอกอาคาร โดยเรามีคลังสินค้าที่จัดเก็บสินค้าต่างๆในประเทศไทยและสำนักงานใหญ่ในประเทศจีน ซึ่งสามารถรับประกันได้ว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าอย่างรวดเร็วและตรงตามกำหนด

เราเข้าใจถึงความต้องการที่เฉพาะเจาะจงและหลากหลายของลูกค้า ดังนั้นเราจึงทำงานอย่างหนักเพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าของเราจะได้รับบริการและผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม นั่นเป็นความมุ่งมั่นที่เราที่ยึดถือตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจ

ด้วยวิสัยทัศน์ของประธานกรรมการผ้จัดการ, คณุโจ พิภพธเนศ ผู้จบการศึกษาจากจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวสัดุ ศาสตร์ และทีมงานที่มีคุณภาพของเรา ทำให้มั่นใจว่าลูกค้าทุกท่านจะได้รับการบริการที่พึงพอใจอย่างแน่นอน